Czy wiesz, gdzie mieszkają najwspanialsze pomysły, najfajniejsze zabawy, najlepsze projekty? W wyobraźni. To tutaj wszystko się zaczyna. I tutaj, do Królestwa Wyobraźni zaprosimy wszystkie dzieci podczas naszych taneczno-ruchowych półkolonii 2022 w Białymstoku.

Dlaczego taneczno-ruchowe półkolonie - Królestwo Wyobraźni?

 

Wyobraźnia to część ludzkiej świadomości, dzięki której jesteśmy zdolni do tworzenia wyobrażeń. Powstają one w prawej półkuli mózguWyobraźnia to niezwykła umiejętność. Pozwala poszerzać wiedzę o świecie, otwierać się na kolejne możliwości, interpretować różne zjawiska. Usprawnia zdolność logicznego myślenia i uczy kreatywności. 
Program naszych półkolonii to połaczenie - ruchu, tańca i aktywności stymulujących rozwój dziecięcej wyobraźni. Dzięki naszemu doświadczeniu i opracowanemu przez nas programowi półkoloni 
będziemy wzmacniać dziecięce ciało i umysł i zaprosimy do świata radosnej twórczości. 

 CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
Dwie grupy na każdym turnusie: 
  I. Taneczno-musicalowa -
Super Dance (6-11 lat) – muzyka, taniec, warsztaty teatralne, wokalne, zadania muzyczne
  II. Ruchowa - Akro Power (6-11 lat) – ruch, akrobatyka, warsztaty, zabawy kreatywne

Dwie ścieżki tematyczne w zależności od turnusu

  I. PRZYJACIELE ZWIERZĄT – aktywności dodatkowe tematycznie powiązane ze zwierzętami – wycieczka do stadniny koni, papugarni, Zoo,
  II. ODKRYWCY – aktywności dodatkowe nawiązujące do świata technologii i odkrywania - wycieczka do Epi-Centrum, Parku Jurajskiego,

Dla wszystkich Centrum Zabaw Fabryka Misia oraz kino!
Szczegółowy harmonogram rodzice otrzymują w formie wydruków pierwszego dnia naszych półkolonii. 
TURNUSY:
 • I Turnus - 27 czerwiec - 1 lipiec (ODKRYWCY) 
 • II Turnus - 4 lipiec - 8 lipiec  (PRZYJACIELE ZWIERZĄT) 
 • III Turnus - 11 lipiec - 15 lipiec (ODKRYWCY) 
 • IVTurnus - 18 lipiec - 22 lipiec (PRZYJACIELE ZWIERZĄT
 • V Turnus - 25 lipiec - 29 lipiEC (ODKRYWCY) 
 • VI Turnus -  1 sierpień - 5 sierpień (PRZYJACIELE ZWIERZĄT
 • VII Turnus - 8 sierpień - 12 sierpień (ODKRYWCY) 
ZAPISZ SIĘ TERAZ 
*Zapisy na półkolonie zimowe równoznaczne są z akceptacją z REGULAMINU
 
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY::
 • 5 dni kreatywnej zabawy i nauki
 • Codziennie warsztaty (w zależności od grupy) taneczne i ruchowe
 • Atrakcje (w zależności od turnusu): wyjście do kina, Epi-centrum/ Papugarnia, centrum zabaw Fabryka Misia, Dyskoteka, Animacje
 • Wyjazd poza miasto na cały dzień (transport zorganizowany zgodnie z przepisami,, a na terenie Białegostoku poruszamy się komunikacją miejską)
 • Zajęcia plastyczne, wokalne, gry i zabawy kreatywne
 • Zajęcia w grupach do 15 osób
 • Opieka 9,5 godziny dziennie (od 7:30 do 17:00)
 • Wyżywienie w formie cateringu (obiad, drugie śniadanie-drożdżówka)
KOSZT:
 • Cena regularna:  - 575 zł / turnus półkolonii letnich
 • Zniżki
  - jeśli uczestniczysz w naszych półkoloniach kolejny rok lub jesteś aktualnie klientem SDK DanceOFFnia - 550  zł / turnus
  - jeśli zapiszesz się i wpłacisz zaliczkę do 31 maja - 525 zł / turnus
   
 •  PŁATNOŚĆ
  - 100 zł zadatku przy zapisach
  - Pozostała należna kwota na konto studia na 2 tygodnie przed planowanym turnusem.
  ING Bank Śląski
  05 1050 1823 1000 0023 2045 8728
ZAPISY I INFORMACJE:
Zapisy na półkolonie letnie przyjmujemy przez formularz internetowy poniżej.
ZAPISZ SIĘ TERAZ 
*Zapisy na półkolonie równoznaczne są z akceptacją z REGULAMINU
 

Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń do nas!
+48 666 820 319 

Grupa  ruchowa - Akro Power

 6-11 lat

 

To, grupa która podczas całych półkolonii będzie doskonaliła swoje ciało - jego gibkość, szybkość oraz koordyancję ruchową. Będzie musiała wykazać się również kreatywnością biorąc udział w fantastycznych zabawach! W programie warsztaty akrobatyczne (w których doskonale bawić się będą zarówno dzieci zupełnie początkujące jak i te, które co nieco już potrafią), zajęcia ruchowe oraz twócze. Poza tym każdego dnia zapraszamy dzieci do nowej przygody poza naszym studio - gry ternowe, park zabaw, wycieczka i inne atrakcje.

Co dają zajęcia:
 • kształtują sprawność fizyczną oraz świadomość ciała
 • uczą konstruktywnego działania w grupie
 • kształtują twórcza postawę

Warsztaty akrobatyczne

Warsztaty ruchowe

Zajęcia kreatywne

Grupa  Taneczno-musicalowa - Super Dance

 6-11 lat

 

 • To grupa, która podczas półlkoloni będzie poznawać świat tańca i muzyki. Zaprosimy dzieci do warsztatów tanecznych w różnych stylach, będziemy rozwijać ich wrażliwość na dźwięki. Zechcemy, aby uczyły się ruchem wyrażać siebie, pracować w grupie a przy tym doskonale się bawić. Każdego dnia zaprosimy dzieci również  do nowej przygody poza naszym studio - gry, park zabaw, wycieczka i inne atrakcje. 

  Co dają zajęcia:
  - Kształtują twórczą postawę
  - Dostarczają nowych umiejętności
  - Uczą wrażliwości na sztukę
  - Rozwijają umiejętności taneczne 
  - Uczą pewności siebie

Warsztaty taneczne

Warsztaty wokalne

Zabawy edukacyjne

Zobacz, jak co roku bawimy się podczas naszych wakacyjnych wypoczynków. Zajrzyj do naszej GALERII FOTO
Przed rozpoczęciem turnusu półkoloni należy wypełnić i dostarczyć do recepcji studia  wypełnioną kartę kwalifikacyją wraz z załącznikiem. 
Regulamin półkolonii w SDK DanceOFFnia

 1.      Regulamin dotyczy wszystkich uczestników półkolonii.

2.      Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i zapoznania z nim dziecka – uczestnika półkolonii.

3.      Organizatorem półkolonii jest: Studio Działań Kreatywnych DanceOFFnia K.M.Garbacik ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10 15-703 Białystok.

4.      Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.

5.      Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką opiekunów SDK DanceOFFnia w godz. 7.30-17.00.

6.      Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osobę wskazane w karcie kwalifikacyjnej lub osoby upoważnionej.

7.      Zapisy na półkolonie dokonywane są poprzez formularz zapisów dostępny na stronie www.danceoffnia.pl. Przy zapisie obowiązuje wpłata zadatku w wysokości 100 zł. W przypadku choroby dziecka, izolacji lub kwarantanny uniemożliwiającej dziecku udział w półkoloniach poświadczonych stosownym dokumentem od lekarza, zadatek podlega zwrotowi.

8.      W karcie kwalifikacyjnej rodzic / prawny opiekun ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach, zaburzeniach dziecka.

9.      Uczestnicy półkolonii mają prawo do:

a.      spokojnego wypoczynku,
b.      uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
c.       korzystania ze wszystkich atrakcji i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu półkolonii,
d.      wsparcia w sprawach osobistych ze strony wychowawców, instruktorów oraz kierownika.

10.   Uczestnicy mają obowiązek:

a.      wykonywania poleceń opiekunów i instruktorów,
b.      przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,
c.       szanowania mienia oraz pomocy dydaktycznych,
d.      dbania o dobrą atmosferę w grupie rówieśniczej,
e.      korzystania z urządzeń zabawowych zgodnie z ich przeznaczeniem,
f.       przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu,
g.      przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej,
h.      niezwłocznego zgłaszania wszelkich dolegliwości, problemów, nieprawidłowości oraz zagrożeń opiekunowi,
i.        przestrzegania regulaminu placówki, poruszania się po drogach, transportu zbiorowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz procedur wprowadzonych w związku z występowaniem epidemii koronawirusa
j.        udziału we wszystkich zajęciach i posiłkach,

11.   Uczestnikom półkolonii zabrania się:

a.      samowolnego opuszczania placówki, oddalania się od grupy,
b.      palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania leków bez wiedzy opiekuna,
c.       palenia ognisk, zabaw ostrymi narzędziami oraz ogniem,
d.      biegania po korytarzach, zabawy w ciągach komunikacyjnych
e.      samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.,
f.       niszczenia sprzętu i pomieszczeń
g.      używania wulgarnych słów i zwrotów.

12.   Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminów i procedur będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

13.   Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników półkolonii.

14.   Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii odpowiadają finansowo rodzice / opiekunowie prawni dziecka.

15.   Zabronione jest przynoszenie na półkolonie rzeczy, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, w tym m.in.: zabawek, rzeczy wartościowych (telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy muzyki, biżuterii).

16.   Podczas dziennego pobytu dziecka na półkoloniach, Organizator zobowiązuje się:

a.      przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia,
b.      zapewnić wyżywienie (obiad w formie cateringu, drugie śniadanie- drożdżówka, woda),
c.       zapewnić bezpieczeństwo uczestników,
d.      zapewnić profesjonalną opiekę kadry wychowawczej i instruktorskiej,
e.      zapewnić uczestnikom zajęcia i atrakcje, przedstawione w planie półkolonii,
f.       zapewnić dzieciom przejazd zorganizowany zgodnie z ograniczeniami na wybrane atrakcje w czasie trwania półkolonii wraz z grupowym ubezpieczeniem NNW

17.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych i/lub wynikają z przepisów prawa wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa

18.   Zgłoszenia na półkolonie odbywają się w drodze elektronicznej, za pomocą formularza zgłoszeniowego.

19.   Przy zapisywaniu dziecka na półkolonie należy podać aktualny telefon kontaktowy i adres e-mail do rodzica lub opiekuna dziecka – uczestnika półkolonii.

20.   Zgłoszenie uczestnika zostanie potwierdzone po:

a.      przesłaniu na adres studio@danceoffnia.pl skanu wypełnionej karty kwalifikacyjnej, klauzuli informacyjnej
b.      dokonaniu przelewu pozostałej kwoty za półkolonie na konto SDK DanceOFFnia.

21.   Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek dostarczenia w dniu rozpoczęcia danego turnusu półkolonii.:

a.      podpisanej karty kwalifikacyjnej, w formie papierowej
b.      podpisanej klauzuli informacyjnej w formie papierowej

 

Godziny pracy studia

 • Poniedziałek-Piątek: 16.30 - 22:00
 • Sobota : 9.00 - 13.00

Godziny pracy biura

 • Poniedziałek-Piątekk : 8.30 - 17.00
 • Sobota : 9.00 - 13.00

My w sieciDane kontaktowe

 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
  Karolina Maria Garbacik
 • ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
  (Wjazd od ulicy Zwycięstwa- główna brama Madro)
  15-703 Białystok
 • +48 666 820 319
 • studio@danceoffnia.pl
 • Parking Madro jest bezpłatny przez 2 godziny od momentu wjazdu.

Dane do przelewu

 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
  Karolina Maria Garbacik
 • ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
  15-703 Białystok
 • NIP: 542-221-09-00
 • ING Bank Śląski
  05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

RODO

Informacje