DanceOFFnia Camp - to nasz obóz szkoleniowy i taneczna przygoda!
(zapisy do dnia 22.06.2020) 


Zapraszamy wszystkich tańczących na intensywne 9 dni, wypełnionych warsztatami tanecznymi, zabawą i muzyką. Nasz obóz to 4 wakacyjne wyspy tematyczne - grupy, które podczas całego obozu pracują, bawią się i spędzają czas razem.

UWAGA BARDZO WAŻNE: ZAPISY NA OBÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO DO DNIA 22.06.2020 DO GODZINY 23.59 ZA POMOCĄ FORMULARZA NA STRONIE!!! 
PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISU  NA OBÓZ. WPŁATA ZALICZKI DOPIERO OD DNIA 23.06.2020

Letnia Akademia Tańca

 

Program skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem w obszarze techniki tańca klasycznego i tańca współczesnego, uzupełniony zajęciami z akrobatyki i stretchingu i improwizacji.
Wiek: 8-17 lat
Dla kogo? Dzieci i młodzież posiadające umiejętności z zakresu tańca klasycznego i współczesnego na poziomie średniozaawansowany i zaawansowanym w stosunku do wieku.
Rekomendujemy zwłaszcza uczniom szkoły baletowej, uczestnikom zajęć i ognisk baletowych w tym zespołowi Kolorek DellArte.


Wakacyjne Atelier Ruchu

 

Program skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem w obszarze różnorodnych, współczesnych form pracy z ciałem w tym pogłębianiem umiejętności w zakresie tańca współczesnego, jazz dance I improwizacji, uzupełnionych zajęciami techniki tańca i akrobatyki
Wiek: 9-17 lat
Dla kogo? Dzieci posiadające podstawowe lub rozwinięte umiejętności w zakresie tańca jazzowego dance lub współczesnego.
Młodzież posiadająca umiejętności i zainteresowania w kierunku tańca współczesnego i/lub jazz dance, modern jazz.
Rekomendujemy zwłaszcza: tancerzom zespołów Kolor DellArte, Kolor Juniorzy DellArte, Kolor Dzieci DellArte, Kolor Dzieci Alfa, Kolor Juniorzy Alfa.
 

Słoneczna Manufaktura Taneczna

 

Program skierowany do dzieci i młodzieży zainteresowanej street dance i rozwojem w obszarze indywidualnych poszukiwań ruchowych na bazie stylów i technik zaczerpniętych z tańca ulicznego w tym hip hop, locking. Program uzupełniają zajęcia akrobatyki i improwizacji z elementami bitew tanecznych.
Wiek: 9-15 lat
Dla kogo? Dzieci i młodzież posiadające umiejętności i zainteresowania w zakresie różnych technik i stylów street dance, pragnąca rozwijać swoje umiejętności w tym obszarze.
Rekomendujemy zwłaszcza: tancerzom zespołów Kolor Street, Kolor Dzieci Street, The Bouncers, The Bouncers Kids.


 

Leśny Salon Wyczynowych Skoków

 

Program skierowany do dzieci potrzebujących dużej dawki ruchu, zainteresowanych ekstremalnymi formami ruchu i tańca: akrobatyką i break dancem. Program uzupełniają stretching i trening sprawnościowy w formie zabawowej.
Wiek: 8-13 lat
Dla kogo? Dzieci posiadające co najmniej podstawowe umiejętności z zakresu break dance i/lub akrobatyki.
Rekomendujemy zwłaszcza tancerzom Bangers Kids, Bangers Basic, adeptom akrobatyki i innym. 


i.

Bezpieczeńśtwo i zdrowie jest najważniejsze, dlatego w tym roku: 

  Pracujemy i bawimy się w grupach tematycznych
  Nie łączymy grup nawet podczas rekreacji
  Minimalizujemy zewnętrzne kontakty
  Kontaktujemy się z rodzicami online (brak odwiedzin)
  Spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu
  Stale dbamy o najwyższy standard higieny w ośrodku 

Zapoznaj się z procedurami bezpieczeństawa podczas naszego obozu! 
Zgodnie z wytycznymi GIS i MEN rekomendowany jest dojazd na miejsce wypoczynku w formie transportu własnego.

DanceOFFnia Camp

 
Organizator

Partner

Miejsce
Ośrodek Turystyczny KUKLE Zygmunt Modzelewski

DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Energetyk w Rajgrodzie
Termin
20-29 sierpnia 2020 r
Wiek
8 lat i więcej
Cena
1749 zł

ZAPISY NA OBÓZ PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO DO DNIA 22.06.2020 DO GODZINY 23.59 ZA POMOCĄ FORMULARZA NA STRONIE!!! PO TYM TERMINIE NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZAPISU  NA OBÓZ. WPŁATA ZALICZKI DOPIERO OD DNIA 23.06.2020

ZAPISZ SIĘ TERAZ

Program zajęć obejmuje:

Programy tematyczne

- zestaw zajęć tanecznych i ruchowych opracowanych dla danej grupy

 

Zajęcia uzupełniające

a.      Zajęcia łączące sport i zabawę w celu podnoszenia sprawności fizycznej np. kajaki, gry sportowe, gry terenowe

b.      Zajęcia rekreacyjne, służące odpoczynkowi i regeneracji np. plażowanie, kąpiele w jeziorze

c.      Zajęcia kreatywne, służące zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności np. zajęcia przyrodnicze, plenery artystyczne

  

Zajęcia ogólnokolonijne

- tradycyjne, wieczorne zabawy integracyjne np. gra fabularna, ognisko

 

Obóz DanceOFFnia Camp: 20-29 sierpnia 2020 r.
Organizator:  KUKLE Zygmunt Modzelewski
Współorganizator: DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych Karolina Maria Garbacik
Numer zgłoszenia wypoczynku do Kuratorium Oświaty: 22949/POD/L-2020
Adres ośrodka: Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Energetyk w Rajgrodzie
Kierownik wypoczynku: Karolina Gasperska
Wychowawcy:
Letnia Akademia Tańca 1 - (do 11 lat) Patrycja Sienkiewicz 
Letnia Akademia Tańca 2 - (11-15 lat) Witkoria Nowik
Letnia Akademia Tańca 3 - (11-15 lat)  Małgorzata Sienkiewicz
Wakacyjne Atelier Ruchu - Kacper Złotkowski
Słoneczna Manufaktura - (9-12 lat) Gabriela Koszewnik
Słoneczna Manufaktura - (12-15) Katarzyna Wiktorko
Leśny Salon Wyczynowych Skoków - Radosław Kamiński

1.ZBIÓRKA I WYJAZD

Miejsce:  Parking Madro (przy DanceOFFni)
Data: Czwartek, 20 sierpnia 2020 r.
Zbiórka:  godz. 10:30 
Wyjazd:   godz. 11:00
Firma przewozowa:  Apex Białystok

2. POWRÓT

Miejsce: Parking Madro (przy DanceOFFni)
Data: Sobota, 29 sierpnia 2020 r.
Wyjazd: wyjazd po śniadaniu, ok. godz. 10 (dzieci otrzymają na drogę wodę)
Przyjazd do Białegostoku: ok. 11:30-12:00
Firma przewozowa: Apex (autokary zostaną zgłoszone do kontroli)

 

3. ODWIEDZINY

Ze względów bezpieczeństwa i zachowując zalecane dla wypoczynku letniego procedury odwiedziny dzieci w ośrodku nie są przewidziane.
 

4.BAGAŻ

Prosimy o dostosowanie wielkości bagażu do dziecka. Każdy uczestnik nosi swój bagaż sam.
Jak spakować dziecko na obóz? Zobacz przygotowany przez nas niezbędnik obozowicza!

5.PROWIANT

Prosimy o przygotowanie dla dzieci prowiantu: kanapka, woda (ewentualnie owoc) w ilości odpowiedniej do czasu podróży (3-3,5 godziny). Dzieci zaraz po przyjeździe na obóz mają obiad, dlatego prosimy o rozsądną ilość prowiantu na drogę. Szczególnie prosimy o ograniczenie ilości słodyczy. Dzieci mają tendencje do spożywania słodyczy przed obiadem, co później skutkuje niechęcią do spożywania posiłków :)
Cały prowiant, który pozostanie na drugi dzień – zostanie wyrzucony, aby zapobiec jakimkolwiek zatruciom pokarmowym.

6.WODA NA TRENINGI

Dzieci podczas treningów piją dużą ilość wody, dlatego też zapewniliśmy możliwość zakupu wody w przystępnej cenie na miejscu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie dodatkowej kwoty pieniędzy na ten cel.

7.CHOROBA LOKOMOCYJNA

W razie potrzeby prosimy o podanie środka łagodzącego objawy choroby lokomocyjnej przed przyjazdem na zbiórkę.

8.UWAGA!


W obozach mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe! W przypadku wystąpienia infekcji, prosimy
o zgłoszenie tego faktu pod numer alarmowy w dniu wyjazdu oraz dowiezienie dziecka po ustąpieniu choroby.

Przeciwskazania do uczestnictwa w obozie:
- podwyższona temperatura, kaszel, silny katar, infekcja

9. WSZAWICA

Ze względu na powszechność wszawicy prosimy o sprawdzenie głowy dziecku przed wyjazdem. Jeśli dziecko jest w trakcie leczenia, a obecny stan zdrowia nie spowoduje rozprzestrzeniania się choroby prosimy
o przekazanie leków i wytycznych wychowawcy.

W pierwszych dniach obozu czystość głów uczestników zostanie skontrolowana przez pielęgniarkę.

10. LEKI

UWAGA! W przypadku przyjmowania lekarstw, prosimy o włożenie ich do koperty z opisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz sposobem dawkowania oraz przekazanie ich kierownikowi obozu na zbiórce.
Wszystkie informacje o podawaniu leków muszą być opisane w karcie kwalifikacyjnej!

11. INFORMACJE O DZIECKU

Wszystkie niezbędne informacje o dziecku muszą być wpisane w karcie kwalifikacyjnej. Nie ma potrzeby informowania o nich wychowawcy i kierownika, ponieważ wszystkie karty są sprawdzane przed obozem.

12. KIESZONKOWE

Rodzice mogą przekazać kieszonkowe w dniu zbiórki wychowawcy. W tym celu prosimy o włożenie wyznaczonej kwoty pieniędzy w przezroczystą koszulkę wraz z karteczką: imię, nazwisko dziecka, suma i kwota przeznaczona na jeden dzień.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o przygotowanie dodatkowej kwoty pieniędzy na wodę na treningi.

13. OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z TEEFONÓW

Uważamy, że wyjazd na letni obóz jest dobrą okazją do oderwania dzieci od telefonów, gier, mediów społecznościowych itd. Dlatego już od kilku sezonów wszystkie urządzenia elektroniczne ( telefony, tablety, laptopy ) są zabierane przez wychowawców i wydawane raz dziennie w trakcie siesty poobiedniej. Dzięki temu unikniemy wieczornych i nocnych telefonów do ukochanych rodziców, których głos potęguje tęsknotę :)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozmowę z dziećmi oraz młodzieżą na ten temat i wskazanie korzyści wynikających z bycia tu i teraz :) Liczymy na Państwa wsparcie w tej kwestii.
Istotne jest, aby dzieci doceniały ruch, świeże powietrze, rozwijały swoją pasję, zawierały nowe znajomości oraz integrowały się w grupie. Ze swojej strony odradzamy aby dzieci zabrały ze sobą przedmioty, które będą pochłaniały czas oraz ich uwagę.

W większości przypadków młodsze dzieci potrzebują ok. 3–4 dni aby przyzwyczaić się do rozłąki i przystosować do nowej sytuacji. Stąd też, wskazane jest aby przez pierwszych parę dni ograniczyć kontakt z dziećmi gdyż telefon od rodziców czy dziadków może zakłócić proces przystosowywania się dziecka do nowego otoczenia.

14. FOTORELACJE

W trakcie trwania obozu na stronie internetowej www.danceoffnia.pl oraz na funpage’u studia będzie udostępniana fotorelacja.


15. FAKTURY ZA OBÓZ


Faktury za obóz będą wystawiane w terminie od 7-miu  dni od zakończenia obozu. 

16. DOKUMENTY DO POBRANIA
Zakwaterowanie:

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Energetyk, 19-206 Rajgród, ul. Leśna 1
We wspaniałej scenerii, w środku lasu, nad czyściutkim (pierwsza klasa czystości) jeziorem Rajgrodzkie, z licznymi zatoczkami i pomostami. 

Pokoje:
2/3/4 osobowe z łazienkami

 • zakwaterowanie (9 noclegów)
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie NNW
 • opiekę medyczną
 • opiekę ratownika na plaży
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i instruktorskiej
 • bardzo aktywny program
 • kreatywnie spędzony czas
 • zajęcia taneczne i ruchowe
 • dojazd 
W dniu wyjazdu na obóz niezbędne jest podpisanie i dostarczenie dla kierownika obozu oświadczenie COVID_19. 

Cena obozu: 1749 zł

 • Zaliczka bezzwrotna 600,00 zł płatna w dniach 23.06- 30.06 r. 

 • II wpłata w kwocie 1149,00 zł płatna do 30.07.2020 r.

Uwaga!
Wpłaty za obóz można dokonać jedynie przelewowo. Podany numer konta nie jest numerem konta SDK DanceOFFnia, lecz Organizatora Ośrodek Turystyczny KUKLE Zygmunt Modzelewski! W związku z powyższym prosimy o niekorzystanie z płatności stałych. 
Metoda płatności

Wpłaty za obóz należy dokonać przelewem
na rachunek Organizatora (Wykonawcy) prowadzony w SBR BANK
numer konta: 81 8769 0002 0202 0459 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika obozu
Faktury

Organizator wypoczynku (Ośrodek Turystyczny KUKLE) może wystawić fakturę za wypoczynek. Dane do faktury należy wpisać w umowie uczestnictwa w obozie DanceOFFnia Camp. Podanie danych do faktury jest równoznaczne z chęcią pobrania jej. Dane do faktury należy podać nie później niż w dniu zawarcia w/w umowy. Faktury będą wystawiane w terminie 7 dni po zakończeniu obozu.

Godziny pracy studia

 • Poniedziałek-Piątek : 14.00 - 21.00
 • Sobota : 8.00 - 16.00

Napisz do nas

Chcesz się szybko z nami skontaktować? Prosimy o wysłanie nam informacji z ponizszego formularza. Odpowiemy niezwłocznie.

Dane kontaktowe

 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
  Karolina Maria Garbacik
 • ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
  (Wjazd od ulicy Zwycięstwa- główna brama Madro)
  15-703 Białystok
 • +48 666 820 319
 • +48 85 652 51 64
 • +48 85 652 51 64
 • studio@danceoffnia.pl
 • Parking Madro jest bezpłatny przez 2 godziny od momentu wjazdu.

Dane do przelewu

 • DanceOFFnia Studio Działań Kreatywnych
  Karolina Maria Garbacik
 • ul. Zwycięstwa 8/1 lok.10
  15-703 Białystok
 • NIP: 542-221-09-00
 • ING Bank Śląski
  05 1050 1823 1000 0023 2045 8728

RODO

Informacje

My w sieci